SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
9
3
4
5
2
Tin tức sự kiện 26 Tháng Tám 2014 9:20:00 SA

Công chức phòng tư pháp quận 11 và công chức tư pháp, hộ tịch 16 phường phấn đấu thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp

Vừa qua, Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành công văn 4458/STP-VP về sinh hoạt, rèn luyện thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp ngành Tư pháp gửi cho Phòng Tư pháp các quận-huyện. Theo đó, nhằm thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hướng đến kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước, của Ngành Tư pháp trong năm 2015… Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp thực hiện các nội dung sau:

1/ Triển khai các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo Quyết định của Bộ Tư pháp đến cán bộ, công chức tại đơn vị và công chức tư pháp, hộ tịch phường, xã, thị trấn, đưa nội dung sinh hoạt về chuẩn mực đạo đức thành nội dung thường xuyên trong các buổi họp giao ban công tác tư pháp tại địa phương.

2/ Tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương để cụ thể hóa, tổ chức thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong công chức ngành Tư pháp.

Phòng Tư pháp quận 11 đã tổ chức triển khai, quán triệt trong công chức Phòng Tư pháp quận về nội dung các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp ngành Tư pháp và ban hành công văn gửi cho công chức tư pháp, hộ tịch các phường trong quận 11, yêu cầu phấn đấu, rèn luyện tổ chức và thực hiện đầy đủ các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp ngành Tư pháp theo quy định của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp.

Qua đó, cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức của người cán bộ tư pháp, quyết tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, phấn đấu thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp sau đây:

1/ Với Tổ quốc - Trung thành, phấn đấu vì “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

2/ Với nhân dân - Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân, phục vụ nhân dân; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

3/ Với công tác tư pháp - Trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương, phụng công, thủ pháp, chí công vô tư.

4/ Với đồng nghiệp - Đoàn kết, thân ái, học tập, cùng tiến bộ.

5/ Với bản thân - Nêu gương cần, kiệm, liêm chính, thượng tôn pháp luật.

Công chức Phòng Tư pháp, công chức tư pháp, hộ tịch 16 phường trong quận luôn rèn luyện phấn đấu thực hiện tốt các nội dung nêu trên của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Nhân kỷ niệm 69 năm ngày thành lập ngành Tư pháp năm 2014 (28/08/1945 - 28/08/2014). Phòng Tư pháp quận 11 đã phát động thi đua trong nội bộ công chức của Phòng Tư pháp và công chức tư pháp, hộ tịch các phường phấn đấu thực hiện tốt các chuẩn mực, lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày thành lập ngành Tư pháp và các ngày lễ lớn trong năm 2014 và 2015.


Số lượt người xem: 4452    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA