SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
2
9
0
8
7
Tin tức sự kiện 05 Tháng Tám 2014 8:35:00 SA

Văn hóa công sở

Quy chế văn hóa công sở và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức được quy định cụ thể tại Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 17/07/2014 của Ủy ban nhân dân quận.

Năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/08/2007 về ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước. Ngày 26/02/2007, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 03/2007/QĐ-BNV về ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương.

Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức triển khai, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị luôn thực hiện tốt Quy chế văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị.

Bảo đảm 8 giờ làm việc là bảo đảm ngày giờ công, thực hiện giờ làm việc  trong ngày nghiêm túc, tránh việc đi trễ về sớm. Trang phục của cán bộ, công chức, viên chức luôn phải sạch sẽ, gọn gàng, lịch sự, mang giày hoặc dép có quai hậu, phù hợp với thời tiết, tính chất công việc.

Cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ phải thực hiện các quy định về những việc phải làm và những việc không được làm theo quy định của pháp luật. Trong giao tiếp và ứng xử với nhân dân: cán bộ, công chức, viên chức phải nhã nhặn, lắng nghe ý kiến, giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể về các quy định liên quan đến giải quyết công việc. Cán bộ, công chức, viên chức không được có thái độ hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà khi thực hiện công vụ.

Cán bộ, công chức, viên chức luôn phải ý thức và thể hiện qua lời nói, việc làm trong giao tiếp, ứng xử khi thi hành công vụ. Trên thực tế, đa số cán bộ, công chức, viên chức đã được huấn luyện, đào tạo, hướng dẫn nên đã thực hiện khá tốt khi thi hành công vụ. Tuy nhiên cũng còn những cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành công vụ chưa thực hiện tốt những quy định nói trên, gây bất bình và phản ứng trong nhân dân.

Người lãnh đạo của từng cơ quan, đơn vị phải luôn nêu cao trách nhiệm, chịu khó quan sát, lắng nghe để động viên, phát huy việc giao tiếp ứng xử của những cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt trong khi thi hành công vụ, đồng thời cũng thường xuyên nhắc nhở, góp ý, phê bình, hướng dẫn những cán bộ, công chức, viên chức chưa thật sự tự giác thực hiện tốt các quy định nói trên.


Số lượt người xem: 4183    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA