SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
1
7
6
6
9
Tin tức sự kiện 26 Tháng Bảy 2014 2:10:00 CH

Chiêu sinh Lớp bồi dưỡng kỹ năng điều hành, quản lý và tâm lý lãnh đạo

Nhằm nâng cao năng lực quản lý, trang bị những kỹ năng cần thiết trong điều hành thực thi công vụ cho các cán bộ chủ chốt đang giữ các chức danh lãnh đạo. Qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chuyên nghiệp, có năng lực điều hành, tham mưu cho lãnh đạo các cấp thực hiện các chương trình, kế hoạch, chủ trương, chính sách, dự án, đề án của Đảng và Nhà nước tại địa phương;

Phòng Nội vụ thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng kỹ năng điều hành, quản lý và tâm lý lãnh đạo cho các đối tượng là Ban lãnh đạo của các đơn vị; các cán bộ, công chức được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo; các cán bộ, công chức quy hoạch dài hạn của các đơn vị.

Thông qua khóa học, cán bộ chủ chốt của quận và phường có điều kiện trao đổi kinh nghiệm thực tế và phản ánh những khó khăn, tồn tại trong công tác lãnh đạo, quản lý của mình tại cơ sở nhằm tìm ra hướng giải quyết, xử lý tình huống, công việc thích hợp, hiệu quả.

Lớp học dự kiến tổ chức 02 lớp, mỗi lớp học trong 02 ngày tại địa chỉ 270 Bình Thới, phường 10, quận 11 (Hội trường lầu 3, Ủy ban nhân dân quận 11). Lớp học khai giảng trong tháng 8 năm 2014 (sẽ thông báo lịch học cụ thể). Kinh phí đào tạo do Ủy ban nhân dân quận đài thọ.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường xét chọn, lập danh sách cán bộ, công chức tham dự Lớp bồi dưỡng kỹ năng điều hành, quản lý và tâm lý lãnh đạo năm 2014 theo biểu mẫu đính kèm gửi về Phòng Nội vụ (gửi kèm tập tin theo địa chỉ email: noivu.q11@tphcm.gov.vn) để tổng hợp tổ chức lớp học. Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp thông báo đến các đơn vị trường công lập.


Số lượt người xem: 3371    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA