SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
6
5
4
0
1
Tin tức sự kiện 26 Tháng Bảy 2014 1:55:00 CH

Thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm tại quận 11

Tệ nạn xã hội nói chung, tệ nạn mại dâm nói riêng luôn là gánh nặng của toàn xã hội. Từ cổ đến kim chưa có xã hội nào mà Chính phủ xây dựng được giải pháp thượng sách, tuyệt đối, coi đó là mô hình mẫu để các xã hội khác học hỏi, áp dụng, triển khai thực hiện để chấm dứt tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn mại dâm nói riêng. Các điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, tệ nạn mại dâm tại địa bàn dân cư, hiện tượng biến tướng, trá hình hoạt động mại dâm tại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ngành nghề nhạy cảm và hoạt động mời gọi, câu khách ở một số tuyến đường, nơi công cộng ngày một gia tăng. Cần phải thực hiện những giải pháp đồng bộ, thường xuyên và liên tục thì mới có thể ngăn chặn, kéo giảm, không để phát sinh tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn mại dâm nói riêng. Đây là mục tiêu, yêu cầu luôn được đặt ra của cả hệ thống chính trị và của cả cộng đồng dân cư trong xã hội.

Vừa qua, Ủy ban nhân dân quận 11 đã ban hành Kế hoạch số 153/KH-UBND nhằm thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trên địa bàn quận 11. Theo đó, phải thường xuyên và liên tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức với các hoạt động truyền thông đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng, nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người vi phạm; tập trung đấu tranh, chuyển hóa địa bàn, nắm chắc tình hình số lượng người hoạt động mại dâm và cơ sở kinh doanh dịch vụ biến tướng, trá hình mại dâm để có giải pháp xử lý kiên quyết.

Các nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung thực hiện:

1/ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật như thiết lập mạng lưới cộng tác viên truyền thông kịp thời cung cấp thông tin tuyên truyền về phòng, chống mại dâm (sách mỏng, tờ bướm, tranh áp phích, sổ tay…) đến tận cơ sở, từng gia đình để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

2/ Tăng cường trấn áp tội phạm liên quan đến mại dâm, triệt phá các tụ điểm, khu vực, tuyến đường và đường dây tổ chức hoạt động mại dâm ở các địa bàn phức tạp, khu du lịch, tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng tình hình mại dâm ở các địa bàn phức tạp…

3/ Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác phòng, chống mại dâm; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường chỉ đạo quản lý địa bàn chặt chẽ, kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý triệt để, không để xảy ra tệ nạn mại dâm tại phường do mình quản lý…

4/ Tập trung củng cố nhân sự, chấn chỉnh hoạt động của Đội, Tổ kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện tốt các biện pháp xử lý đối với người vi phạm nạn mại dâm, tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước cho đội ngũ làm công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm…

Dưới sự lãnh đạo của các cấp cơ sở Đảng; sự kiên quyết, thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, xử lý của chính quyền và sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng dân cư từ thành phố, quận và nhất là cấp phường nơi gần dân, tổ chức thực hiện tốt đạt kết quả cao, quản lý tốt địa bàn dân cư sẽ kéo giảm và không để phát sinh tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn mại dâm nói riêng.


Số lượt người xem: 7019    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA