SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
6
5
4
9
2
Tin tức sự kiện 03 Tháng Bảy 2014 9:35:00 SA

Chứng sao y văn bản song ngữ tại UBND phường hoặc tại Phòng Tư pháp quận

Ngày 13/06/2014, Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực thuộc Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn 3086/HTQTCT-CT về việc hướng dẫn thẩm quyền chứng thực giấy tờ, văn bản song ngữ.

Theo quy định của dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký thì “Giấy tờ, văn bản song ngữ” là giấy tờ văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận trong đó có thể hiện đầy đủ bằng hai ngôn ngữ, một ngôn ngữ bằng tiếng Việt, một ngôn ngữ là tiếng nước ngoài; có đóng dấu của hai cơ quan đã cấp hoặc chứng nhận loại giấy tờ đó. Các loại giấy tờ theo quy định này thuộc thẩm quyền của Phòng Tư pháp quận, huyện chứng thực bản sao từ bản chính, không thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn. Do vậy, người dân có nhu cầu cần chứng thực bản sao từ bản chính các loại giấy tờ văn bản song ngữ theo quy định nói trên đến Phòng Tư pháp quận, huyện nơi gần nhất để được giải quyết.

Nếu các loại giấy tờ, văn bản song ngữ không đúng như quy định như đã nêu trên khi người dân có nhu cầu chứng sao y có quyền lựa chọn đến Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn hoặc Phòng Tư pháp quận, huyện nơi gần nhất đều được tiếp nhận và giải quyết chứng thực bản sao từ bản chính theo quy định tại công văn 3086/HTQTCT-CT.

Vừa qua, Phòng Tư pháp quận 11 đã có công văn số 204/TP về tổ chức, phổ biến, triển khai thực hiện công văn 3086/HTQTCT-CT cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân và công chức tư pháp các phường; đề nghị các phường triển khai, phổ biến cho dân biết và thực hiện.


Số lượt người xem: 5056    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA