SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
9
8
2
2
5
Tin tức sự kiện 01 Tháng Bảy 2014 2:20:00 CH

Quy định về xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm

Vừa qua, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư Liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT về việc hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 26/05/2014.

Trong nội dung Thông tư, các tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nhu cầu xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm (ATTP) sẽ nộp một bộ hồ sơ về cơ quan có chức năng (cơ quan này sẽ do Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định). Trong thời gian 10 ngày làm việc, tổ chức, cá nhân sẽ được thông báo thời gian và tiến hành kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm bằng bộ câu hỏi đánh giá kiến thức ATTP, sau đó sẽ được cấp Giấy xác nhận nếu trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành. Giấy xác nhận kiến thức về ATTP có hiệu lực 03 năm, kể từ ngày cấp.

Thông tư cũng phân công trách nhiệm quản lý ATTP của các ngành. Trong đó, ngoài những sản phẩm thực phẩm được phân theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm, Thông tư còn  nêu rõ: 

+ Đối với cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 2 Bộ trở lên, trong đó có sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế thì Bộ Y tế chịu trách nhiệm quản lý.

+ Đối với cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công thương thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm quản lý.

+ Đối với cơ sở kinh doanh nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 2 Bộ trở lên (bao gồm cả chợ và siêu thị) thì Bộ Công thương chịu trách nhiệm quản lý trừ chợ đầu mối, đấu giá nông sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

+ Bộ Y tế chịu trách nhiệm quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm trừ những loại dụng cụ, vật liệu bao gói chuyên dụng gắn liền và chỉ được sử dụng cho các sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công thương.


Số lượt người xem: 7131    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA