SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
9
1
6
3
0
Tin tức sự kiện 01 Tháng Bảy 2014 11:10:00 SA

Hội thi “Vinh quang Công đoàn Việt Nam”

Thiết thực kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Công đoàn quận 11, Công đoàn thành phố và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam;

Vừa qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận 11 đã tổ chức Hội thi “Vinh quang Công đoàn Việt Nam” cấp quận với sự tham gia của 20 thí sinh. Hội thi nhằm tuyên truyền, củng cố và nâng cao niềm tin, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam cũng như của Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Trên cơ sở đó nhận thức rõ vai trò, vị trí to lớn của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam trong từng thời kỳ lịch sử, tự giác phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

Thí sinh trình bày phần dự thi thuyết trình.


Số lượt người xem: 3922    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA