SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
6
2
1
6
1
Tin tức sự kiện 21 Tháng Sáu 2014 3:40:00 CH

Kết quả công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2014

Trên cơ sở Kế hoạch số 10/KH-PCLB ngày 13/01/2014 của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014; Ủy ban nhân dân quận 11 đã tiến hành xây dựng các phương án, kế hoạch, đề ra các giải pháp phù hợp, kịp thời thông qua việc tổ chức, triển khai thực hiện công tác phòng chống lụt bão trên địa bàn quận. Theo đó, công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn 6 tháng đầu năm trên địa bàn quận 11 đã đạt được các kết quả sau:

- Việc kiện toàn tổ chức của Ban chỉ huy Phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn cấp quận, phường đạt yêu cầu đề ra.

- Quỹ Phòng chống lụt, bão năm 2013 nộp về thành phố với tổng số tiền là 474.782.406 đồng, thu Quỹ phòng chống lụt, bão trong năm 2014 (tính đến ngày 15/06/2014) thu được 42.186.650 đồng.

- Công tác triển khai thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả tốt, có báo cáo đột xuất kịp thời, đã có những chuẩn bị phòng chống lụt, bão khá tốt tại địa phương. Cùng với sự quan tâm tích cực và chủ động theo phương châm “bốn tại chỗ” và “ba sẵn sàng” trong phòng ngừa ứng phó đã góp phần làm giảm thiểu thiệt hại thiên tai, tổ chức khắc phục sự cố do ảnh hưởng của thiên tai trong thời gian sớm nhất.

- Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích quận 11 ngay từ đầu năm đã xây dựng kế hoạch nạo vét, duy tu sửa chữa, khắc phục sự cố trên các tuyến cống như thay đan bể, cống sụp, hố ga sạt lở… nhằm đảm bảo thông dòng chảy, tăng khả năng thoát nước ở các tuyến cống và đảm bảo an toàn giao thông cho người đi lại, không để tình trạng ngập úng kéo dài. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2014 đã thực hiện được 49.402m cống và 4.268 hầm ga, bao gồm:

+ Cống hẻm: thực hiện 46.709m và 4.031 hầm ga, đạt tỷ lệ 49.4% so với kế hoạch được giao năm 2014 là  94.571m và 8.088 hầm ga;

+ Cống đường phố: thực hiện 2.693m và 234 hầm ga, đạt tỷ lệ 44.3% đối với cống và 61.6% đối với hầm ga so với kế hoạch được giao năm 2014 là 6.081m và 380 hầm ga;

- Đoàn Thanh niên quận phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị có liên quan ra quân thực hiện chiến dịch vệ sinh đường phố, không xả rác nơi công cộng, bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ thống thoát nước ở khu dân cư...

Nhiệm vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện 6 tháng cuối năm năm 2014:

1. Thực hiện kế hoạch kiểm tra các công trình cao tầng, nhắc nhở các chủ đầu tư các công trình xây dựng trên địa bàn quận, kiểm tra các cột thu lôi, các pano, biển quảng cáo… nhằm đảm bảo an toàn khi mùa mưa, bão sắp đến.

2. Đôn đốc các phường thực hiện tốt việc thu Quỹ Phòng, chống lụt, bão trong dân và trong doanh nghiệp; rà soát, bảo quản, trang bị các trang thiết bị phòng, chống lụt, bão tại các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 16 phường.

3. Ủy ban nhân dân các phường rà soát, bổ sung hoàn chỉnh các phương án phòng, chống và ứng phó với thiên tai đảm bảo đáp ứng yêu cầu chủ động phòng, chống, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi thiên tai xảy ra.

4. Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố năm 2014.

5. Thường xuyên cập nhật thông tin trên trang web của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu thành phố để nắm tin tức và cung cấp cho Bản tin quận phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến người dân.

6. Tổ chức trực ban định kỳ, đột xuất trong trường hợp có thiên tai, thời tiết nguy hiểm để kịp thời thông tin đến các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó đạt hiệu quả.


Số lượt người xem: 4049    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA