SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
1
5
8
5
3
Tin tức sự kiện 12 Tháng Sáu 2014 10:55:00 SA

Phân tuyến học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở nơi khác chuyển về quận 11 - Năm học 2014 - 2015

1.  Học sinh Trung học cơ sở:

- Đối tượng: học sinh có hộ khẩu quận 11 đã theo học các trường Tiểu học, Trung học cơ sở tại các quận khác và học sinh ở các tỉnh, thành phố khác chuyển về.

- Thời gian: từ ngày 15/07/2014 đến ngày 22/07/2014.

- Thành phần hồ sơ: học sinh Trung học cơ sở tỉnh, thành phố khác chuyển về phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện hồ sơ thủ tục theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phân tuyến:

+ Học sinh cư trú tại phường 5, 14 phân tuyến vào học tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ.

+ Học sinh cư trú tại phường 3 phân tuyến vào học tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Phú.

+ Học sinh cư trú tại phường 2, 4, 8, 16 phân tuyến vào học tại trường Trung học cơ sở Hậu Giang.

+ Học sinh cư trú tại phường 6, 7 phân tuyến vào học tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Minh Hoàng.

+ Học sinh cư trú tại phường 1, 9, 10 phân tuyến vào học tại trường Trung học cơ sở Lê Anh Xuân.

+ Học sinh cư trú tại phường 11, 15 phân tuyến vào học tại trường Trung học cơ sở Lữ Gia

+ Học sinh cư trú tại phường 12, 13 phân tuyến vào học tại trường Trung học cơ sở Phú Thọ.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

2.    Học sinh Tiểu học: Nộp hồ sơ tại trường Tiểu học trên địa bàn cư trú theo quy định tại Văn bản số 1395/GDĐT-TH ngày 29/06/2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo “Hướng dẫn học sinh chuyển đi, chuyển đến trong các trường Tiểu học”.


Số lượt người xem: 4901    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA