SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
8
2
4
5
7
Tin tức sự kiện 02 Tháng Sáu 2014 10:15:00 SA

Tập huấn chuyên đề giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Vừa qua, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận, Phòng Văn hóa và Thông tin quận 11 đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) ở cơ sở năm 2014. Hơn 300 đại biểu là thành viên Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” quận, phường; Ban chỉ đạo 63 khu dân cư và các cơ quan đơn vị văn hóa trên địa bàn quận đã đến dự và lắng nghe chuyên đề do ông Nguyễn Tiến Đạt – Phó Trưởng Phòng Văn hóa Gia Đình, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh báo cáo.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Tiến Đạt đã giới thiệu các đường lối quan điểm của Đảng về văn hóa, Nghị quyết Trung ương V khóa VIII về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, một số phong trào tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời đưa ra các giải pháp thiết thực góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào “TDĐKXDĐSVH” ở cơ sở trong thời gian tới.

 


Số lượt người xem: 3883    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA