SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
2
4
5
0
2
Tin tức sự kiện 02 Tháng Sáu 2014 10:05:00 SA

Bình đẳng giới là gì?

Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó (theo khoản 3, Điều 5, Luật Bình đẳng giới).

Trong gia đình, bình đẳng giới thể hiện cụ thể ở sự tôn trọng lẫn nhau giữa vợ và chồng; sự chia sẻ công việc gia đình giữa các thành viên nam và thành viên nữ; vợ chồng động viên, tạo điều kiện, hỗ trợ nhau trong học tập, công tác và tham gia các hoạt động cộng đồng, xã hội…

Ngoài cộng đồng và xã hội, bình đẳng giới thể hiện ở việc phụ nữ được thừa nhận và bảo đảm địa vị, cơ hội bình đẳng như nam giới trong mọi lĩnh vực, từ giáo dục, lao động việc làm, chăm sóc y tế, văn hóa, khoa học công nghệ…

Để thực hiện bình đẳng giới, cần hoàn thiện pháp luật có liên quan, mỗi cá nhân phải thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi về giới. Mỗi người phải có nhận thức đúng đắn về vai trò, năng lực của cả hai giới. Nhà nước, cộng đồng và cá nhân cần tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho phụ nữ và nam giới tham gia vào các hoạt động và hưởng quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp trên mọi lĩnh vực.


Số lượt người xem: 4992    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA