SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
2
7
4
5
0
Tin tức sự kiện 04 Tháng Sáu 2014 9:45:00 SA

Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020 trên địa bàn quận

Nhằm nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ, chăm sóc và trợ giúp người khuyết tật; tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của toàn xã hội đối với công tác chăm sóc, giúp đỡ người khuyết tật; xem đây là nhiệm vụ thường xuyên của chính quyền, các ngành, các đoàn thể và là trách nhiệm của toàn xã hội; hỗ trợ người khuyết tật phát huy khả năng của mình để đáp ứng nhu cầu của bản thân; tạo điều kiện để người khuyết tật vươn lên tham gia bình đẳng vào các hoạt động kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng cộng đồng và xã hội; Ủy ban nhân dân quận 11 đã đề ra các mục tiêu cụ thể cho “Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020” như sau:

1.    Người khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau.

2.    Trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh, rối loạn phát triển và được can thiệp sớm các dạng khuyết tật.

3.    Trẻ em và người khuyết tật được phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng và cung cấp dụng cụ trợ giúp phù hợp.

4.    Trẻ khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục.

5.    Người khuyết tật trong độ tuổi lao động còn khả năng lao động được học nghề và tạo việc làm phù hợp.

6.    Tổ chức sàn giao dịch việc làm cho người khuyết tật.

7.    Các công trình là trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước; cơ sở khám bệnh; cơ sở giáo dục, dạy nghề, công trình văn hóa, thể dục thể thao; nhà chung cư bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật.

8.    Người khuyết tật có nhu cầu tham gia giao thông được sử dụng phương tiện giao thông đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về giao thông tiếp cận hoặc dịch vụ trợ giúp tương đương.

9.    Người khuyết tật được trợ giúp tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông.

10.    Người khuyết tật được hỗ trợ tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và biễu diễn nghệ thuật.

11.    Người khuyết tật được hỗ trợ tham gia các hoạt động và luyện tập thể dục, thể thao.

12.    Người khuyết tật được trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu.

13.    Cán bộ làm công tác trợ giúp người khuyết tật được tập huấn, nâng cao năng lực quản lý, chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật.

14.    Gia đình có người khuyết tật được tập huấn về kỹ năng, phương pháp chăm sóc phục hồi chức năng cho người khuyết tật.

15.    Người khuyết tật được tập huấn các kỹ năng sống.

16.    Phụ nữ khuyết tật được trợ giúp với các hình thức khác nhau.


Số lượt người xem: 5770    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA