SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
4
3
4
7
0
Tin tức sự kiện 29 Tháng Năm 2014 1:55:00 CH

Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày tuyên truyền pháp luật về lĩnh vực xây dựng trên địa bàn quận 11 năm 2014

Thực hiện Kế hoạch số 10281/KH-SXD-VP ngày 02/12/2013 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện Ngày tuyên truyền pháp luật về lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố năm 2014; Vừa qua, Ủy ban nhân dân quận 11 đã xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày tuyên truyền pháp luật về lĩnh vực xây dựng trên địa bàn quận trong năm 2014.

Kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn những quy định pháp luật về xây dựng đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận, giúp người dân cập nhật kiến thức pháp luật mới, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về lĩnh vực xây dựng. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực xây dựng đến đội ngũ cán bộ, công chức công tác tại cơ sở nhằm quán triệt, nâng cao kiến thức, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, qua đó hoàn thiện hơn nữa hoạt động quản lý điều hành và hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Từ đó, đảm bảo công tác tuyên truyền đạt hiệu quả thiết thực, tuyên truyền có chiều sâu về nội dung, tiết kiệm, an toàn, không phô trương, hình thức.

Nội dung và hình thức thực hiện: Sở Xây dựng phân công Báo cáo viên pháp luật thực hiện tuyên truyền những quy định pháp luật mới cần tuyên truyền phổ biến thuộc lĩnh vực Cấp Giấy phép xây dựng và Xử lý vi phạm xây dựng.

Đối tượng tham dự là lãnh đạo, công chức địa chính – xây dựng Ủy ban nhân dân 16 phường, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 16 phường, Ban điều hành Tổ dân phố 16 phường. Buổi tuyên truyền sẽ được tổ chức vào buổi tối ngày 14/6/201421/6/2014 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 11, địa chỉ 268 Bình Thới, phường 10, quận 11. Lịch tuyên tuyền cụ thể như sau:

Tên cụm

Phường

Thời gian tổ chức

Đơn vị theo dõi, hỗ trợ tổ chức

Cụm 1

Phường 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

19 giờ

ngày 14/6/2014

Phòng Tư pháp

Phòng Quản lý đô thị

Cụm 2

Phường 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 và 16

19 giờ

ngày 21/6/2014

Phòng Tư pháp

Phòng Quản lý đô thị

 


Số lượt người xem: 3965    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA