SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
3
2
2
3
4
Tin tức sự kiện 14 Tháng Năm 2014 4:15:00 CH

Quận 11 thực hiện Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại các phường

Thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và Kế hoạch 5967/KH-UBND ngày 08/11/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Vừa qua, Ủy ban nhân dân quận 11 đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn quận 11. Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ gồm 08 tiêu chí với 41chỉ tiêu tiếp cận pháp luật của người dân tại các phường.

Ủy ban nhân dân quận đã triển khai để các phường tổ chức thực hiện trong đó chọn phường 9 làm điểm. Đồng thời phân công các phòng, ban có liên quan theo dõi giúp phường thực hiện các chỉ tiêu trong từng tiêu chí theo quy định và theo định kỳ có đánh giá, nhận xét, đề nghị công nhận, khen thưởng đối với từng phường.


Số lượt người xem: 3527    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA