SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
2
9
2
5
7
0
Tin tức sự kiện 28 Tháng Tư 2014 3:10:00 CH

Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em quận 11

Vừa qua, Ủy ban nhân quận 11 đã ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em quận 11 giai đoạn 2014 – 2015. Kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trong cộng đồng, tập trung thực hiện các biện pháp phòng, tránh tai nạn thương tích đối với những phường có kênh, rạch, ao hồ; cụm dân cư lao động không ổn định, có nhiều nhà trọ; xây dựng “Trường học an toàn - phòng tránh tai nạn, thương tích trong học sinh”; từng bước giảm đến mức thấp nhất tình trạng trẻ em bị tử vong, tàn tật do tai nạn, thương tích gây ra trên địa bàn quận.

Mục tiêu cụ thể từ nay đến năm 2015:

1/ Giảm tỷ suất hàng năm trẻ em bị tử vong, tai nạn thương tích do té ngã, bỏng, tai nạn giao thông và các nguy cơ xảy ra tại gia đình, địa phương.

2/ Trên 80% hộ gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội và trẻ em được nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích thông qua các hoạt động truyền thông, giáo dục.

3/ 100% cán bộ chuyên trách trẻ em phường, cộng tác viên trẻ em, cán bộ các ban, ngành, đoàn thể có liên quan được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

4/ 50% số trẻ em lứa tuổi tiểu học và 70% số trẻ em lứa tuổi Trung học cơ sở biết bơi và có kỹ năng tự cứu đuối.

5/ 100% các điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em có bố trí cán bộ phụ trách và được tập huấn vế an toàn - phòng tránh tai nạn, thương tích trẻ em.

5/ 100% bể bơi được cấp phép bảo đảm các quy định an toàn và có bố trí cán bộ phụ trách và được tập huấn về an toàn - phóng, tránh tai nạn, thương tích trẻ em.

6/ Xây dựng môi trường sống an toàn tại gia đình, trường học và cộng đồng; lồng ghép tuyên truyền vận động hộ gia đình có trẻ em đăng ký thực hiện các tiêu chí xây dựng “Ngôi nhà an toàn”, “Cộng đồng an toàn” vào việc đăng ký xây dựng gia đình văn hóa và 100% trường học đạt tiêu chuẩn “Trường học an toàn”.

7/ 100% Trạm y tế các phường và đội ngũ cộng tác viên được phổ cập kỹ năng sơ cấp cứu khi trẻ em bị tai nạn thương tích tại cộng đồng.

8/ Phối hợp các ban ngành, đoàn thể có liên quan từ quận đến phường trong việc kiện toàn mạng lưới thu thập thông tin, số liệu về tai nạn, thương tích trẻ em.

9/ Xây dựng môi trường pháp lý để tăng cường việc thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em.

Ủy ban nhân dân quận 11 đã phân công cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị ở quận và phường xây dựng kế hoạch theo trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan, đơn vị. Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo các chỉ tiêu cụ thể góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em quận 11 giai đoạn 2014 - 2015.


Số lượt người xem: 4375    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA