SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
2
1
7
1
3
Tin tức sự kiện 04 Tháng Tư 2014 10:20:00 SA

Tình hình kinh tế quý I năm 2014

Về kinh tế: Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (theo giá thực tế) thực hiện đạt 1.385,1 tỷ đồng (tăng 10,26% so với cùng kỳ năm trước). Doanh thu thương mại thực hiện đạt 19.653,9 tỷ đồng (tăng 34,82% so với cùng kỳ năm trước).

Sơ kết đánh giá công tác triển khai thực hiện Đề án quy hoạch phát triển Thương mại Dịch vụ Tiểu thủ công nghiệp năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Tập trung hoàn chỉnh phương án giải tỏa, di dời, sắp xếp tiểu thương chợ Bình Thới trình xin ý kiến Ủy ban nhân dân thành phố để triển khai thực hiện.

Về ngân sách: thu ngân sách nhà nước (không tính ghi thu) thực hiện đạt 205 tỷ đồng, đạt 28,8% dự toán năm (205/711 tỷ đồng), tăng 4,7% so với cùng kỳ (205/195,7 tỷ đồng); trong đó, thu thuế công thương nghiệp đạt 120 tỷ đồng, đạt 28,5% so với dự toán năm (120/420 tỷ đồng). Thu ngân sách quận là 150 tỷ đồng, đạt 28,4% dự toán năm (150/527,5 tỷ đồng), tăng 34% so với cùng kỳ (150/111,9 tỷ đồng). Chi ngân sách quận thực hiện là 102 tỷ đồng, chiếm 19,3% dự toán năm (102/527,5 tỷ đồng), tăng 11,4% so với cùng kỳ (102/91,5 tỷ đồng).

Thực hiện giao dự toán và công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2014 cho các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn quận đảm bảo theo đúng thời gian quy định của Luật Ngân sách. Triển khai công tác xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm 2013 và giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho các đơn vị.


Số lượt người xem: 3849    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA