SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
1
0
2
7
0
Tin tức sự kiện 20 Tháng Ba 2014 3:50:00 CH

Quận 11 tiến hành điều tra năng lực sản xuất và năng lực mới tăng của một số sản phẩm công nghiệp

Vừa qua, Sở Công Thương đã yêu cầu Ủy ban nhân dân 24 quận huyện căn cứ vào Quyết định 8688/QĐ-BCT ngày 20/11/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố tiến hành khảo sát, điều tra và lập danh sách các đơn vị điều tra “có hoạt động sản xuất công nghiệp và trực tiếp sản xuất ra các sản phẩm công nghiệp thuộc danh mục điều tra” trên địa bàn quận nhằm đánh giá khả năng sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp để phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển ngành công nghiệp của địa phương; đồng thời, tổng hợp chỉ tiêu “Năng lực sản xuất và năng lực mới tăng của sản phẩm công nghiệp” trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành công nghiệp và thương mại.

Theo đó, Phòng Kinh tế đã phối hợp với Ủy ban nhân dân 16 phường tiến hành rà soát, thống kê và lập danh sách các đơn vị điều tra thực tế tại quận 11 như sau: toàn quận có 17 đơn vị. Trong đó, xí nghiệp có 01 đơn vị; trách nhiệm hữu hạn có 09 đơn vị; doanh nghiệp tư nhân có 04 đơn vị; cổ phần có 03 đơn vị.


Số lượt người xem: 3694    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA