SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
9
8
7
0
8
Tin tức sự kiện 20 Tháng Ba 2014 3:55:00 CH

Quận 11 tăng cường thực hiện Chương trình hành động số 32-CTrHĐ/TU ngày 08/04/2013 của Thành ủy

Thực hiện Chương trình hành động số 32-CTrHĐ/TU ngày 08/04/2013 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020 và kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố, Kế hoạch số 104-KH/QU ngày 03/6/2013 của Quận ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU của Bộ Chính trị khóa XI;

Vừa qua, Ủy ban nhân dân quận đã triển khai đến các ban ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia, hạn chế thấp nhất tình trạng doanh nghiệp trốn đóng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kéo dài; tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, nhất là bảo hiểm xã hội tự nguyện; Thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn quận giai đoạn 2013 - 2015 và giai đoạn 2016 – 2020; Đặc biệt chú ý đến hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình làm kinh tế cá thể tham gia bảo hiểm y tế theo luật; tăng cường trách nhiệm và phát huy vai trò của các ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội trong quận về vận động toàn dân tham gia bảo hiểm y tế. Ủy ban nhân dân 16 phường phân công cán bộ phụ trách đảm bảo thực hiện đúng thời gian, tiến độ, quy trình khi người dân nộp tiền mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhóm 6 là thân nhân người lao động, xã viên hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn phường tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện đạt 30% chỉ tiêu giai đoạn 2013 - 2015.


Số lượt người xem: 3520    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA