SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
0
9
6
2
1
Tin tức sự kiện 10 Tháng Mười 2013 4:30:00 CH

Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Kể từ ngày 01/11/2013, Nghị định 102/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam chính thức có hiệu lực thi hành.

Nghị định này quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động về cấp giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, việc trục xuất lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động.

Đối tượng áp dụng:

1/ Lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo các hình thức sau đây:

a/ Thực hiện hợp đồng lao động;

b/ Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;

c/ Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, dạy nghề và y tế;

d/ Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;

đ/ Chào bán dịch vụ;

e/ Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

g/ Tình nguyện viên;

h/ Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại;

i/ Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật;

k/ Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam.

2/ Người sử dụng người lao động nước ngoài, bao gồm:

a/ Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư hoặc theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

b/ Nhà thầu (nhà thầu chính, nhà thầu phụ) nước ngoài hoặc trong nước tham dự thầu, thực hiện hợp đồng;

c/ Văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và nhà thầu được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập;

d/ Cơ quan nhà nước;

đ/ Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam;

e/ Tổ chức sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

g/ Văn phòng dự án nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam;

h/ Văn phòng điều hành của bên hợp danh nước ngoài theo hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam;

i/ Các tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

k/ Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;

l/ Hội, hiệp hội doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

m/ Hộ kinh doanh, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều kiện cấp phép lao động:

1/ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

2/ Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.

3/ Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

Đối với người lao động nước ngoài hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam hoặc làm việc trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề phải có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam về khám bệnh, chữa bệnh, giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

4/ Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

5/ Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.


Số lượt người xem: 3944    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA