SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
8
1
4
4
2
Tin tức sự kiện 12 Tháng Tám 2013 1:50:00 CH

Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng

Vừa qua, Quận ủy quận 11 đã ban hành Kế hoạch số 114-KH/QU về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, thống nhất nhận thức về nội dung cơ bản và mới của các quan điểm, chủ trương của Đảng.

Nội dung học tập và quán triệt bao gồm 05 chuyên đề:

-   Chuyên đề 1: Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

-   Chuyên đề 2: Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

-   Chuyên đề 3: Kết luận của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

-   Chuyên đề 4: Kết luận của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về việc tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

-   Chuyên đề 5: Kết luận của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020.

Qua lớp học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), các chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở cần tổ chức thảo luận quán triệt trong buổi sinh hoạt chi bộ.


Số lượt người xem: 4659    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA