SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
5
9
2
8
2
Tin tức sự kiện 03 Tháng Sáu 2013 9:20:00 SA

Thông báo sơ tuyển đề tài, dự án nghiên cứu Khoa học và Công nghệ năm 2014

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu mục tiêu và nội dung tập trung ưu tiên cho Kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2014 theo các lĩnh vực chủ yếu sau đây và các quy định về điều kiện cho cá nhân và tổ chức tham gia sơ tuyển đề tài, dự án. Các nội dung đặt hàng nghiên cứu Khoa học và Công nghệ sẽ được thông báo sau.

1.    Mục tiêu và nội dung của các chương trình nghiên cứu Khoa học và Công nghệ năm 2014 (Phụ lục 1 đính kèm).

2.    Các quy định, điều kiện tham gia sơ tuyển đề tài, dự án nghiên cứu Khoa học và Công nghệ (Phụ lục 2 đính kèm).

3.    Các mẫu biểu của hồ sơ đăng ký tham gia sơ tuyển đề tài, dự án nghiên cứu Khoa học và Công nghệ (Phụ lục 3 đính kèm).

Số lượng hồ sơ đăng ký: mỗi bộ gồm 01 bản gốc, 11 bản sao và 01 CD.

Thời hạn nhận hồ sơ sơ tuyển: đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2013.

Mọi thông tin, chi tiết xin vui lòng liên hệ phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ:

1. PGS.TS. Nguyễn Kỳ Phùng : Trưởng phòng Quản lý Khoa học, điện thoại: 39325901

2. ThS. Phạm Văn Xu : Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học, điện thoại: 39325809

Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn


Số lượt người xem: 3686    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA