SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
4
2
7
8
9
Tin tức sự kiện 03 Tháng Sáu 2013 9:15:00 SA

Thông báo đặt hàng đề tài nghiên cứu Khoa học và Công nghệ

Nhằm hỗ trợ các đơn vị trong quá trình hoạt động và nâng cao hiệu quả ứng dụng thực tế kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ; Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã có Thông báo số 827/TB-SKHCN về đặt hàng đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ đến các Sở, Ban, ngành, quận huyện và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung đặt hàng phải có khả năng ứng dụng vào thực tế, có địa chỉ áp dụng cụ thể và có khả năng mang lại hiệu quả cao hơn so với hiện tại. Đối với doanh nghiệp, nội dung đặt hàng phải tập trung vào nghiên cứu và triển khai công nghệ, áp dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất.

HƯỚNG DẪN VỀ ĐẶT HÀNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1. Đối tượng áp dụng:

Quy định đặt hàng nghiên cứu KH&CN (Khoa học và Công nghệ) áp dụng cho các đối tượng như sau:

- Đối tượng 1 : Các cơ quan, đơn vị có chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Đối tượng 2 : Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

2. Yêu cầu chung về đơn vị đặt hàng nghiên cứu KH&CN:

2.1. Đối tượng 1:

- Không chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu, chỉ phối hợp thực hiện (nếu cần thiết) và thụ hưởng kết quả.

- Được quyền đề xuất đơn vị có chức năng nghiên cứu chủ trì thực hiện đề tài.

2.2. Đối tượng 2:

- Chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu đồng thời là đơn vị thụ hưởng kết quả nghiên cứu.

- Đồng đầu tư kinh phí thực hiện nghiên cứu (tỷ lệ đồng đầu tư tối thiểu là 50:50, Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đầu tư kinh phí cho những nội dung nghiên cứu khoa học của đề tài).

3. Quy định cụ thể về nội dung đặt hàng:

Văn bản đặt hàng chính thức của đơn vị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ phải đảm bảo các nội dung sau

(1) Xác định nhu cầu nghiên cứu:

- Nêu rõ lý do cần thực hiện nghiên cứu (những vướng mắc, khó khăn trong quá trình hoạt động) và ý nghĩa của nghiên cứu đối với đơn vị.

- Định hướng ứng dụng kết quả nghiên cứu, nêu rõ cách thức ứng dụng cụ thể tại đơn vị.

(2) Kết quả cần đạt:

- Vấn đề nghiên cứu không được trùng lắp với nhiệm vụ quản lý của đơn vị.

- Nêu rõ vấn đề cụ thể của đơn vị cần giải quyết trên cơ sở nghiên cứu khoa học.

- Sản phẩm nghiên cứu cần định lượng rõ ràng (số lượng, quy mô).

- Thời gian thực hiện đề tài nghiên cứu không quá 18 tháng.

4. Thời hạn đặt hàng nghiên cứu:

Thời hạn kết thúc nhận yêu cầu đặt hàng của các đơn vị về Sở Khoa học và Công nghệ: 30/06/2013.


Số lượt người xem: 3997    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA