SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
0
8
3
1
Tin tức sự kiện 10 Tháng Năm 2013 2:00:00 CH

Các đơn vị sử dụng lao động không được đình công

Từ ngày 23/06/2013, Nghị định 41/2013/NĐ-CP ngày 08/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công chính thức có hiệu lực thi hành.

Nghị định này quy định Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công.

Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công:

I. Sản xuất, truyền tải, điều độ hệ thống điện:

1. Công ty Thủy điện Hòa Bình;

2. Công ty Thủy điện Sơn La;

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhiệt điện Phú Mỹ;

4. Các công ty Truyền tải điện thuộc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia;

5. Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia.

II. Thăm dò, khai thác dầu khí; sản xuất, cung cấp khí, gas:

1. Tổng công ty Khí Việt Nam:

a/ Công ty Chế biến khí Vũng Tàu;

b/ Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ;

c/ Công ty kinh doanh sản phẩm khí;

d/ Công ty khí Cà Mau;

đ/ Công ty đường ống khí Nam Côn Sơn;

e/ Công ty điều hành đường ống Lô B-Ô Môn;

g/ Công ty cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc;

h/ Công ty cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng Miền Nam;

i/ Công ty cổ phần Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

2. Xí nghiệp liên doanh Dầu khí VIETSOPETRO.

3. Tổng công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí:

a/ Công ty điều hành Thăm dò khai thác Dầu khí trong nước;

b/ Công ty Côn Sơn;

c/ Công ty Vietgazpromt;

d/ Công ty Việt Nga Nhật (VRJ).

III. Bảo đảm an toàn hàng không, an toàn hàng hải:

1. Các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay thuộc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

2. Các cảng hàng không: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẳng, Nha Trang, Cần Thơ thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

3. Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.

4. Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

5. Công ty trách nhịêm hữu hạn một thành viên Hoa tiêu hàng hải thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

6. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam.

IV. Cung cấp hạ tầng mạng viễn thông; bưu chính phục vụ cơ quan Nhà nước:

1. Công ty Viễn thông liên tỉnh.

2. Công ty Viễn thông quốc tế.

3. Công ty Cung cấp hạ tầng mạng thuộc Tập đoàn Viễn thông Việt Nam.

4. Công ty Cung cấp hạ tầng mạng thuộc Tập đoàn Viễn thông quân đội.

5. Bưu điện Trung ương thuộc Tổng công ty Bưu chính Vịêt Nam.

V. Cung cấp nước sạch, thoát nước, vệ sinh môi trường ở các thành phố trực thuộc Trung ương.

VI. Trực tiếp phục vụ an ninh, quốc phòng:

Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 104/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức, quản lý, hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh.


Số lượt người xem: 4411    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA