SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
9
2
2
4
1
Tin tức sự kiện 12 Tháng Năm 2013 1:55:00 CH

Luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Kể từ ngày 01/07/2013, Nghị định 45/2013/NĐ/CP ngày 10/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động chính thức có hiệu lực thi hành.

Các quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi tại Nghị định này được áp dụng đối với người lao động Việt Nam, người học nghề, tập nghề và người lao động khác được quy định tại Bộ luật Lao động; người sử dụng lao động; người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.

Các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại Nghị định này được áp dung đối với các đối tượng sau:

a/ Người lao động Việt Nam; người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động;

b/ Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình; cá nhân có liên quan.

Thời giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương:

1/ Nghỉ trong giờ làm việc theo quy định tại Điều 5 Nghị định này.

2/ Nghỉ giải lao theo tính chất của công việc.

3/ Nghỉ cần thiết trong quá trình lao động đã được tính trong định mức lao động cho nhu cầu sinh lý tự nhiên của con người.

4/ Thời giờ nghỉ mỗi ngày 60 phút đối với lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

5/ Nghỉ mỗi ngày 30 phút đối với lao động nữ trong thời gian hành kinh.

6/ Thời giờ phải ngừng việc không do lỗi của người lao động.

7/ Thời giờ học tập, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

8/ Thời giờ hội họp, học tập, tập huấn do yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc được người sử dụng lao động đồng ý.

9/ Thời giờ hội họp, học tập, tập huấn do công đoàn cấp trên triệu tập cán bộ công đoàn không chuyên trách theo quy định của pháp luật về công đoàn.

10/ Thời giờ làm việc được rút ngắn mỗi ngày ít nhất 01 giờ đối với người lao động cao tuổi trong năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu.

Nghỉ ngơi trong giờ làm việc:

1/ Thời gian nghỉ giữa giờ làm việc quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 108 của Bộ luật Lao động được coi là thời giờ làm việc áp dụng trong ca liên tục 08 giờ trong điều kiện bình thường hoặc 06 giờ trong trường hợp được rút ngắn. Thời điểm nghỉ cụ thể do người sử dụng lao động quyết định.

2/ Ngoài thời giờ nghỉ ngơi trong ca làm việc bình thường đuợc quy định tại Khoản 1 Điều này, người lao động làm việc trong ngày từ 10 giờ trở lên kể cả số giờ làm thêm thì được nghỉ thêm ít nhất 30 phút tính vào giờ làm việc.


Số lượt người xem: 7275    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA