SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
8
5
1
1
8
Tin tức sự kiện 18 Tháng Tư 2013 1:45:00 CH

Công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2013

Nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên về lòng yêu nước, lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh; ý thức chấp hành pháp luật, có trách nhiệm với xã hội, tôn trọng quy ước cộng đồng; Vừa qua, Ủy ban nhân dân quận 11 đã có Kế hoạch số 62/KH-UBND-NV về thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2013.

Ngoài ra, Kế hoạch trên nhằm mục đích tiếp tục thực hiện việc nâng cao trình độ văn hóa, trình độ ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của quận. Đồng thời, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, sẵn sàng thực hiện mô hình xây dựng chính quyền đô thị theo chỉ đạo của thành phố; Tập trung giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên.

Trong năm 2013, Ủy ban nhân dân quận 11 đề ra một số chỉ tiêu cơ bản như:

1.   100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên công chức, viên chức, thanh niên học sinh; 70% thanh niên địa bàn dân cư và công nhân được học nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên, về tình hình, nhiệm vụ cách mạng của đất nước và thành phố; 100% thanh niên học sinh được học tập chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản; được phổ biến, học tập các Nghị quyết của Thành ủy – Quận ủy liên quan đến thanh niên.

2.   Giải quyết việc làm hiệu quả cho ít nhất 5.000 thanh niên, trên 80% thanh niên được tư vấn về nghề nghiệp và việc làm.

3.   Đảm bảo 100% thanh niên trước khi đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài được học tập phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam và các quy định của nước sở tại.

4.   Phấn đấu có 80% thanh niên được trang bị kỹ năng sống, kiến thức bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình và bồi dưỡng kỹ năng làm cha, mẹ cho thanh niên đến hết tuổi kết hôn.

5.   Phấn đấu có 80% thanh niên đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương, 100% thanh niên học sinh được giáo dục hướng nghiệp.

6.   Bồi dưỡng nâng cao năng lực về quản lý nhà nước, kỹ năng công tác cho ít nhất 60% cán bộ, công chức trẻ (nhất là đội ngũ cán bộ trẻ cấp phường).

7.   Tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho 90% thanh niên.

8.   Phấn đấu 100% học sinh trung học phổ thông đạt trình độ ngoại ngữ theo yêu cầu của Đề án “Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2020”.

9.   Đảm bảo 100% thanh niên trong độ tuổi được phổ biến và thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự; 100% thanh niên lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên thực hiện tốt chương trình huấn luyện, tích cực tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; 100% thanh niên học sinh được học tập chương trình giáo dục quốc phòng trong nhà trường.

10.     Duy trì và nâng cao tỷ lệ thanh niên thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao và rèn luyện thân thể.


Số lượt người xem: 3810    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA