SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
0
3
1
6
8
Tin tức sự kiện 29 Tháng Năm 2013 10:50:00 SA

Quận 11 đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Vừa qua, Ủy ban nhân dân quận 11 đã có Kế hoạch số 91/KH-UBND về việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn quận 11 năm 2013 nhằm:

-    Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước; ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam và coi đó là thể hiện lòng yêu nước, nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam.

-    Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp phát huy ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc; nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

-    Khuyến khích các thành phần kinh tế hưởng ứng, tham gia cuộc vận động bằng các chương trình hành động thiết thực, hiệu quả nhằm gia tăng tỷ trọng hàng Việt Nam được tiêu thụ tại thị trường trong nước, thành phố Hồ Chí Minh nói chung và quận 11 nói riêng.

-    Giúp doanh nghiệp trong quận có điều kiện mở rộng thị trường, đầu tư trang thiết bị cải tiến chất lượng sản phẩm, thương hiệu trên thị trường, luôn có ý thức tái mở rộng sản xuất, ngày càng thu hút niềm tin người tiêu dụng.

Trong năm 2013, để cuộc vận động đạt được hiệu quả cao, Ủy ban nhân dân quận 11 sẽ tập trung thực hiện các nội dung:

-    Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

-    Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn quận thông qua các chương trình hỗ trợ, huấn luyện, đào tạo và xây dựng thương hiệu.

-    Vận động người tiêu dùng Việt Nam sử dụng hàng Việt Nam khi tiêu dùng cá nhân, thể hiện lòng yêu nước, tính đoàn kết, lòng tự tôn dân tộc, nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam.

-    Tổ chức hướng dẫn, kiểm soát việc chi tiêu mua sắm của các cơ quan có sử dụng ngân sách Nhà nước, khuyến khích sử dụng hàng Việt Nam đối với tiêu dùng cá nhân và tiêu dùng nhà nước.

-   Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và quản lý thị trường nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp.


Số lượt người xem: 4476    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA