SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
9
8
7
9
0
Tin tức sự kiện 26 Tháng Năm 2013 10:30:00 SA

Thực hiện Chương trình Giảm thiểu ô nhiễm môi trường quận 11 giai đoạn 2011 – 2015

Nhằm tập trung kiểm soát, ngăn chặn và đẩy lùi ô nhiễm không khí, tiếng ồn, nước mặt, nước ngầm, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại; tăng diện tích cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ, công viên,… ; xây dựng quận 11 xanh, sạch, có môi trường sống tốt; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng. Phấn đấu đến cuối năm 2015 đạt một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1.   Lĩnh vực bảo vệ môi trường:

-   Có 80% - 90% cơ sở sản xuất, dịch vụ, thương mại trên địa bàn quận có hệ thống xử lý môi trường đạt tiêu chuẩn và quy chuẩn Việt Nam về môi trường, có nơi lưu chứa chất thải và ký kết hợp đồng với đơn vị chuyên ngành thu gom, xử lý chất thải đúng quy định.

-   Giảm thiểu 80% mức độ ô nhiễm nguồn nước mặt

-   Giảm thiểu 80% mức độ ô nhiễm không khí, tiếng ồn do sản xuất

-   Có 100% người dân quận được phổ biến, tuyên truyền về bảo vệ môi trường.

2.    Lĩnh vực quản lý chất thải: 100% tổng lượng chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, chất thải rắn y tế, nước thải công nghiệp và y tế được lưu trữ, thu gom, vận chuyển và xử lý đảm bảo tiêu chuẩn môi trường Việt Nam.

Theo đó, trong năm 2013, quận tập trung thực hiện các công việc trọng tâm sau:

-    Tiếp tục thực hiện quan trắc chất lượng không khí khu vực dân cư và nước kênh rạch trên địa bàn quận, định kỳ 2 lần/năm. Thời gian thực hiện: Quý II và quý IV/2013.

-    Thực hiện xác nhận theo thẩm quyền bản cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường. Lồng ghép các nội dung bảo vệ môi trường vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

-    Thực hiện kế hoạch kiểm tra việc bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và kiểm soát ô nhiễm công nghiệp tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn quận, lồng ghép kiểm tra việc thực hiện các nội dung trong bản cam kết, đề án bảo vệ môi trường đã được xác nhận. Tăng cường kiểm soát ô nhiễm tại nguồn thông qua việc phối hợp với các phường có liên quan để kiểm tra hệ thống xử lý chất thải tại các cơ sở.

-    Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các đoàn kiểm tra liên ngành, Cảnh sát môi trường cấp quận và thành phố thanh kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường, việc thực hiện các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường đã được phê duyệt.

-    Tăng cường kiểm tra, kê khai thu phí nước thải công nghiệp đối với các cơ sở sản xuất thuộc đối tượng phải thu phí. Tăng cường giám sát, kiểm tra đối với các doanh nghiệp hoạt động sản xuất sử dụng nguồn nước ngầm.

-    Phối hợp các quận lân cận kiểm tra, xử lý đối với các doanh nghiệp hoạt động sản xuất gây ô nhiễm ảnh hưởng đến khu vực chung.

-    Tăng cường công tác quản lý đội ngũ thu gom rác đang hoạt động trên địa bàn, xác định rõ tuyến thu gom, giờ giấc thu gom.

-    Kiểm tra, nhắc nhở chủ nguồn thải chất nguy hại có hợp đồng thu gom với các đơn vị có chức năng, đồng thời có đăng ký Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định, xử phạt nghiêm các trường hợp cố tình không thực hiện.

-    Nâng cao tỷ lệ hộ dân có hợp đồng thu gom rác, từng bước đạt 100%, hạn chế tối đa tình trạng người dân tập kết rác bừa bãi ra đường phố.

-    Xây dựng kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại trên địa bàn quận theo chương trình chung của thành phố.

-    Tăng cường trang bị các tiện ích công cộng (thùng rác, nhà vệ sinh,…) để phục vụ người dân.

Thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức và tham gia của cộng đồng liên quan đến các vấn đề môi trường, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ môi trường phường nhằm tăng cường năng lực quản lý môi trường, đủ sức đáp ứng yêu cầu quản lý địa bàn.


Số lượt người xem: 4136    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA