SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
2
7
4
0
5
Tin tức sự kiện 06 Tháng Sáu 2013 8:35:00 SA

Tình hình kinh tế tháng 6/2013

            1. Về kinh tế: giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá thực tế) chính thức 5 tháng đạt 2.649,7 tỷ đồng, ước thực hiện 6 tháng đạt 3.289,2 tỷ đồng, tăng 6,3% so cùng kỳ. Doanh thu thương mại dịch vụ chính thức 5 tháng đạt 24.831,7 tỷ đồng, ước thực hiện 6 tháng đạt 30.155,3 tỷ đồng, tăng 15,5% so cùng kỳ.

            Đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Tổ chức sơ kết 2 năm (2011 - 2012) triển khai thực hiện đề án quy hoạch phát triển thương mại dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, phương hướng thực hiện quy hoạch phát triển thương mại dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp tầm nhìn đến năm 2015. Tuyên truyền hướng dẫn các chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổ chức các buổi tuyên truyền, lấy ý kiến góp ý của tiểu thương đối với dự thảo phương án hỗ trợ di dời, sắp xếp bố trí tiểu thương chợ Bình Thới cũ vào kinh doanh trong chợ mới. Duy trì thường xuyên Đoàn kiểm tra liên ngành về giá, phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá tại các điểm bán bình ổn giá trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

2. Về ngân sách: thu ngân sách nhà nước thực hiện 5 tháng đạt 49,8% dự toán năm (337/676 tỷ đồng), ước thực hiện 6 tháng đạt 57,6% dự toán (390/676 tỷ đồng) tăng 30% so cùng kỳ. Trong đó, thuế công thương nghiệp đạt 50% dự toán năm (200/400 tỷ đồng). Thu ngân sách quận thực hiện 5 tháng đạt 42,5% dự toán năm (190/446,9 tỷ đồng), ước thực hiện 6 tháng đạt 49,2% dự toán năm (220/446,9 tỷ đồng), tăng 31,7% so cùng kỳ. Chi ngân sách quận thực hiện 5 tháng đạt 36% dự toán năm (161/446,9 tỷ đồng, ước thực hiện 6 tháng đạt 46,9% dự toán năm (210/446,9 tỷ đồng).

Ngân sách quận đảm bảo kinh phí chi lương, các khoản phụ cấp và chăm lo tết kịp thời cho cán bộ công chức, gia đình chính sách và nhân dân trong quận. Công khai dự toán thu - chi ngân sách quận, thực hiện chuyển nguồn ngân sách sang năm 2013, hoàn tất báo cáo quyết toán thu – chi ngân sách quận năm 2012; Quận đã hoàn tất công tác thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2012 đối với các đơn vị sử dụng ngân sách và ra thông báo thẩm định, xét duyệt quyết toán. Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu – chi ngân sách năm 2013 cho các đơn vị đảm bảo theo đúng thời gian quy định. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm toán nhà nước khu vực IV về kiểm toán ngân sách, tiền, tài sản nhà nước năm 2012 và một số chuyên đề kiểm toán lồng ghép.


Số lượt người xem: 4942    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA