SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
6
4
6
5
3
Tin tức sự kiện 19 Tháng Năm 2013 7:50:00 SA

Tình hình kinh tế tháng 5/2013

            1. Về kinh tế: giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá thực tế) chính thức 4 tháng là 1.023,7 tỷ đồng, ước thực hiện tháng 5 là 279,4 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng là 1.303,2 tỷ đồng, giảm 5,3% so cùng kỳ. Doanh thu thương mại dịch vụ chính thức 4 tháng là 19.636,1 tỷ đồng, ước thực hiện tháng 5 là 5.195,6 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng là 24.831,7 tỷ đồng, tăng 15,4% so cùng kỳ.

Báo cáo sơ kết 2 năm (2011 - 2012) triển khai thực hiện đề án quy hoạch phát triển thương mại dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, phương hướng thực hiện quy hoạch phát triển thương mại dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp tầm nhìn đến năm 2015. Tuyên truyền hướng dẫn các chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổ chức các buổi tuyên truyền, lấy ý kiến góp ý của tiểu thương đối với dự thảo phương án hỗ trợ di dời, sắp xếp bố trí tiểu thương chợ Bình Thới cũ vào kinh doanh trong chợ mới.

2. Về ngân sách: thu ngân sách nhà nước ước thực hiện tháng 5 là 57,5 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng là 293 tỷ đồng đạt 43,3% dự toán năm (293/676 tỷ đồng). Thu ngân sách quận ước thực hiện tháng 5 là 31 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng là 190 tỷ đồng đạt 42,5% dự toán năm (190/446,9 tỷ đồng). Chi ngân sách quận ước thực hiện tháng 5 là 32 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng là 160 tỷ đồng đạt 35,8% dự toán năm (160/446,9 tỷ đồng).

Hoàn tất công tác thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2012 đối với các đơn vị sử dụng ngân sách thuộc quận, hoàn tất công tác thẩm định quy chế chi tiêu nội bộ các đơn vị. Chuẩn bị làm việc với Đoàn kiểm toán Nhà nước khu vực IV về kiểm toán ngân sách, tiền, tài sản nhà nước năm 2012 và một số chuyên đề kiểm toán lồng ghép.


Số lượt người xem: 4292    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA