SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
3
3
2
7
6
Tin tức sự kiện 25 Tháng Tư 2013 9:30:00 SA

Hội nghị quán triệt Chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013”

Vừa qua, Quận ủy 11 đã tổ chức Hội nghị quán triệt Chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013” cho hơn 500 cán bộ chủ chốt là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận; Trưởng, Phó các phòng ban, ngành, trung tâm, đoàn thể quận; cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở; Bí thư các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và đảng viên đảng bộ cơ quan Đảng đoàn thể quận tham dự.

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt 3 nội dung cơ bản của Chuyên đề gồm: Phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; những giải pháp chủ yếu học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên. 

Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh là một việc làm rất quan trọng và cần thiết đối với sự nghiệp nước ta hiện nay. Đây là trách nhiệm, đồng thời cũng là vinh dự của người cán bộ cách mạng. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo, chú ý mối quan hệ với nhân dân ở địa phương, nơi công tác, gắn với thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".


Số lượt người xem: 4225    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA