SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
1
9
1
4
5
Tin tức sự kiện 20 Tháng Năm 2013 10:50:00 SA

Quận 11 tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII)

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), với sự chủ động, sáng tạo, cụ thể có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với điều kiện thực tiễn; cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thường xuyên của các cấp uỷ - chính quyền cơ sở, thông qua việc xây dựng các chương trình trọng điểm, cụ thể hoá thành kế hoạch, chương trình công tác trong từng giai đoạn của các ban ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ quận đến cơ sở và việc tăng cường kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết, về mặt nhận thức, đã giúp cho Đảng bộ và nhân dân quận thấy được yêu cầu cấp bách có tính chiến lược của văn hoá đối với mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, tạo sự đồng thuận trong xã hội, thúc đẩy quá trình phát triển đi lên của quận.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Luận – Phó Bí thư, Trưởng ban Ban Dân vận Quận ủy đã biểu dương những kết quả tiêu biểu của Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân quận trong việc thực hiện các nội dung, mục tiêu cụ thể của Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII). Trong thời gian tới, đồng chí chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin làm tốt công tác tham mưu trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 trong giai đoạn tới; Ban Tuyên giáo Quận ủy tiếp tục tham mưu Quận uỷ chỉ đạo các cấp uỷ thực hiện các nội dung, gắn với kết quả, hạn chế qua đợt kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đại hội Đảng bộ đề ra. Đồng thời, yêu cầu các cấp ủy cơ sở Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung thực hiện 05 nhiệm vụ cơ bản như sau:

1.   Tiếp tục quán triệt, tạo chuyển biến sâu sắc trong cán bộ, đảng viên, nhân dân trong nhận thức về tinh thần, mục tiêu của Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII, thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội hàng năm.

2.   Đề ra những biện pháp thiết thực gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là tính nêu gương của cán bộ trong ứng xử văn hoá tại nơi làm việc, học tập và các mối quan hệ xã hội khác.

3.   Phát huy bản sắc dân tộc và các giá trị văn hoá, kết hợp giữa văn hoá và kinh tế - xã hội, quan tâm đến nhu cầu văn hoá của nhân dân, nhất là dân nghèo; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng lối sống văn hóa gắn với văn minh đô thị; tuyên truyền, nêu gương cách làm hay; tăng cường công tác quản lý trên lĩnh vực văn hoá.

4.   Nâng cao chất lượng công tác giáo dục các bậc học, chuyên môn, lý luận chính trị, giữ vững thành quả phổ cập giáo dục; xây dựng xã hội học tập, tăng cường hoạt động Hội Khuyến học, Trung tâm Học tập cộng đồng.

5.   Tăng cường quản lý địa bàn, thực hiện chương trình bảo quản, phát huy các di sản văn hoá hiện có, phát triển văn hoá người Hoa trong cộng đồng.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy đã tặng giấy khen cho 14 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII).

Ông Ngô Văn Luận – Phó Bí thư Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Nghị quyết Trung ương5 khoá VIII.


Số lượt người xem: 4238    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA