SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
1
4
4
4
4
Tin tức sự kiện 12 Tháng Hai 2013 2:40:00 CH

Phòng Quản lý đô thị quận 11

I.    Chức năng:

·   Phòng Quản lý đô thị là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND quận, chịu sữ lãnh đạo trực tiếp toàn diện của UBND quận đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Giao thông công chánh.

·   Tham mưu UBND quận quản lý nhà nước đối với toàn bộ các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực giao thông, xây dựng, đất đai, địa chính, công trình công cộng theo thẩm quyền được UBND thành phố phân cấp đảm bảo đúng chủ trương chính sách.

II.    Nhiệm vụ

1.   Tham mưu UBND quận tổ chức hướng dẫn thực hiện các nghị quyết , chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật và quy định của nhà nước trên các mặt công tác: xây dựng, nhà ở, quản lý địa chính, đất ở, quyền sử dụng đất, công trình công cộng (cấp thoát nước, vỉa hè, chiếu sáng, công viên cây xanh), giao thông đô thị theo thẩm quyền được phân công, phân cấp.

2.   Căn cứ quy hoạch tổng thể của quận và phương hướng phát triển xây dựng, đất đai, giao thông công chánh của thành phố để tham mưu cho UNBD quận lập quy hoạch ngành trên địa bàn, đồng thời giúp UBND quận cụ thể hóa chương trình, mục tiêu kế hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch - kế hoạch của ngành được UBND thành phố phê duyệt.

3.   Quản lý nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế thuộc ngành trên địa bàn được phân cấp.

4.   Tham mưu cho UBND quận giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về nhà đất, xây dựng...

III.    Quyền hạn

1.  Tham mưu UBND quận ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, đồng thời đôn đốc việc thực hiện các báo cáo đó.

2.  Triệu tập các cuộc họp với đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai, hướng dẫn các chủ trương, chính sách có liên quan đến ngành.

3.  Kiến nghị cấp có thẩm quyền để bổ sung, sửa đổi hoặc bãi bỏ các quy định không còn phù hợp trong lĩnh vực xây dựng, nhà ở, đất đai,  giao thông công chánh.

4.  Yêu cầu các đơn vị thuộc ngành báo cáo kế hoạch và cung cấp tình hình, số liệu để thực hiện việc nghiên cứu, xử lý tham mưu và báo cáo lên cấp trên có thẩm quyền theo quy định.

5. Trực tiếp xử lý, giải quyết những vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền do UBND quận phân công.


Số lượt người xem: 8278    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA