SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
9
3
0
7
0
Tin tức sự kiện 27 Tháng Tư 2013 7:45:00 SA

Chào mừng 38 năm mùa xuân đại thắng (30/4/1975 - 30/4/2013) và 127 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2013)

Cách đây 127 năm vào ngày 01/5/1886, lần đầu tiên hàng ngàn công nhân và nhân dân lao động Chicago đã đoàn kết đấu tranh, bãi công, xuống đường nêu cao khẩu hiệu “phải thực hiện 8 giờ làm việc, 8 giờ nghỉ ngơi, 8 giờ học tập trong một ngày”. Từ đây, ngày 01/5 đã trở thành ngày Hội của nhân dân lao động nước ta và là ngày đoàn kết với nhân dân lao động trên toàn thế giới trong công cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa thực dân và đế quốc xâm lược đưa đất nước ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do và đi lên xây dựng xã hội chủ nghĩa.

Trong không khí thi đua chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và 127 năm ngày Quốc tế Lao động;

Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, nhất là trong thời kỳ đổi mới, thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng vươn lên trở thành một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của cả nước. Nhiều công trình mới được đầu tư xây dựng như cầu đường, trường học, nhà ở… Nhiều hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục, thể thao được quan tâm đầu tư đúng mức, chương trình giảm nghèo tăng hộ khá phát triển rộng khắp và mang lại hiệu quả cao.

Trong những ngày cả nước cùng chào mừng sự kiện lịch sử vĩ đại của dân tộc. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh triển khai đến Trung tâm Văn hóa – Thể dục Thể thao 24 quận – huyện nhiều chương trình văn nghệ phục vụ nhân dân, đặc biệt là ở các vùng ngoại thành góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi, động viên tinh thần nhân dân hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.


Số lượt người xem: 3777    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA