SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
0
3
3
9
2
Tin tức sự kiện 26 Tháng Tư 2013 7:45:00 SA

Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ

Vừa qua, Ủy ban nhân dân quận 11 đã ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2011 – 2015)” trên địa bàn quận 11.

Đề án nhằm tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo tiêu chí: Có lòng yêu nước; có sức khỏe; có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp; năng động, sáng tạo; có lối sống văn hóa và lòng nhân hậu nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của người dân, cộng đồng, xã hội, đặc biệt là của người phụ nữ trong việc giữ gìn, phát huy và xây dựng phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển địa phương. Kế hoạch có nội dung trọng tâm gồm:

1.   Mục tiêu phấn đấu:

a/ Cấp quận:

80% trở lên cán bộ lãnh đạo, quản lý, cộng tác viên, tuyên truyền viên của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa làm công tác tuyên truyền, tham dự các buổi tập huấn, tuyên truyền.

b/ Cấp phường:

80% trở lên cán bộ lãnh đạo, tuyên truyền viên, cán bộ văn hóa thông tin, cán bộ Đòan thanh niên, cán bộ Công đoàn tham dự các buổi tập huấn, tuyên truyền.

100% Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ, cán bộ Chi, Tổ hội; 50% trở lên cán bộ, công nhân viên và 30% trở lên hội viên, phụ nữ trên địa bàn phường tham dự các buổi tuyên truyền, giáo dục.

2.   Nội dung tuyên truyền:

1/ Các giá trị đạo đức truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của người Phụ nữ Việt Nam được xây dựng, giữ gìn và phát huy qua nhiều thế hệ, nhiều giai đoạn phát triển của đất nước.

2/ Tiêu chí xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: Có lòng yêu nước; có sức khỏe; có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp; năng động, sáng tạo; có lối sống văn hóa và lòng nhân hậu.

            3/ Định hướng các giá trị đạo đức, phẩm chất phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội, phát triển địa phương trong thời kỳ mới.


Số lượt người xem: 4436    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA