SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
3
3
4
4
7
Tin tức sự kiện 09 Tháng Ba 2013 3:10:00 CH

Triển khai công tác kiểm tra thẩm định, xét duyệt quyết toán năm 2012

Vừa qua, Phòng Tài chính - Kế hoạch đã ban hành Kế hoạch số 244/KH-TCKH ngày 27/02/2012 về việc kiểm tra, thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2012. Theo đó, việc kiểm tra thẩm định xét duyệt quyết toán năm 2012 sẽ được thực hiện đối với tất cả các đơn vị có sử dụng ngân sách do quận giao. Trong đó, một số đơn vị sẽ được chọn theo từng loại hình (Nghị định 43 đối với đơn vị sự nghiệp; Nghị định 130 đối với đơn vị Ủy ban nhân dân phường và đoàn thể) để kịp thời hướng dẫn chấn chỉnh các thiếu sót, hạn chế trong công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán của các đơn vị, qua đó từng bước nâng cao chất lượng công tác kế toán, hạch toán và công tác quản lý tài chính của đơn vị.


Số lượt người xem: 3938    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA