SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
8
5
3
3
5
Tin tức sự kiện 28 Tháng Hai 2013 3:05:00 CH

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận 11 về việc lấy ý kiến Dự thảo sửa đối Hiến pháp năm 1992; Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 11 đã chủ trì Hội nghị triển khai cho tất cả các cơ quan đơn vị về việc tổ chức lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Trong thời gian qua, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã triển khai cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị nghiên cứu tài liệu và tham gia góp ý. Có 1.539 người tham dự Hội nghị. Trong đó, có 1.477 ý kiến thống nhất theo Dự thảo và 62 ý kiến phát biểu góp ý đề nghị sửa đổi, bổ sung và giữ nguyên một số điều của Hiến pháp năm 1992.

Quận đã triển khai Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đến từng hộ dân trên địa bàn và nhân dân trong quận đang tiếp tục góp ý Bảng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

 


Số lượt người xem: 3875    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA