SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
9
0
2
1
0
Tin tức sự kiện 13 Tháng Giêng 2013 3:00:00 CH

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người

Ngày 11 tháng 01 năm 2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định 09/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2013.

Mục trợ giúp pháp lý tại Điều 22 Nghị định có nêu rõ:

1/ Đối tượng hỗ trợ gồm:

a/ Nạn nhân là công dân Việt Nam, người không quốc tịch thường trú ở Việt Nam;

b/ Nạn nhân là người nước ngoài bị mua bán tại Việt Nam.

2/ Chế độ trợ giúp pháp lý gồm: Tư vấn pháp luật để phòng ngừa bị mua bán trở lại; trợ giúp làm thủ tục đăng ký hộ khẩu, hộ tịch, nhận chế độ hỗ trợ, đòi bồi thường thiệt hại, tham gia tố tụng và các thủ tục pháp lý khác có liên quan đến vụ việc mua bán người.

3/ Trình tự, thủ tục trợ giúp pháp lý được thực hiện theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý.

Nghị định quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại Điều 27 có nội dung sau:

1/ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi, quyền hạn của mình thực hiện quản lý Nhà nước về hỗ trợ nạn nhân; hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân theo quy định.

2/ Chỉ đạo thực hiện công tác hỗ trợ cho nạn nhân trong phạm vi địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật; bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện việc hỗ trợ nạn nhân theo quy định tại Nghị định 09/2013/NĐ-CP.

3/ Tổ chức thực hiện việc cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập; quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

4/ Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các chính sách, pháp luật về hỗ trợ nạn nhân trên địa bàn; tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất công tác hỗ trợ nạn nhân theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


Số lượt người xem: 4487    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA