SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
8
2
3
8
0
Tin tức sự kiện 28 Tháng Ba 2013 2:50:00 CH

Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam

Ngày 22 tháng 9 năm 2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam. Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an đã có Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 01/03/2010 (gọi tắt là Thông tư liên tịch năm 2010) có nội dung hướng dẫn thi hành Nghị định trên.

Vừa qua, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an đã ban hành thêm Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT/BTP-BNG-BCA về sửa đổi, bổ sung Điều 13 Thông tư liên tịch năm 2010 có hiệu lực thi hành từ ngày 16/03/2013.

Một số nội dung cần lưu ý mà Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an thống nhất như:

1. Cấp Giấy xác nhận quốc tịch Việt Nam

- Khi có nhu cầu xác nhận có quốc tịch Việt Nam, người yêu cầu có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi người đó cư trú (trong trường hợp ở nước đó không có Cơ quan đại diện thì nộp hồ sơ tại Cơ quan đại diện kiêm nhiệm hoặc Cơ quan đại diện nơi thuận tiện nhất) hoặc Sở Tư pháp nơi người đó cư trú.

- Đối với trường hợp có đủ cơ sở xác định quốc tịch Việt Nam thì Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Sở Tư pháp chủ động kiểm tra, đối chiếu danh sách những người đã được thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bị tước quốc tịch Việt Nam. Trường hợp khẳng định người yêu cầu có quốc tịch Việt Nam thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Sở Tư pháp xem xét và cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam.

2. Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

- Khi có nhu cầu xác nhận là người gốc Việt Nam, người yêu cầu có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi người đó cư trú (trong trường hợp ở nước đó không có Cơ quan đại diện thì nộp hồ sơ tại Cơ quan đại diện kiêm nhiệm hoặc Cơ quan đại diện nơi thuận tiện nhất) hoặc Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao hay Sở Tư pháp nơi người đó cư trú.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị xác nhận là người gốc Việt Nam, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài hoặc Sở Tư pháp xem xét các giấy tờ do người yêu cầu xuất trình và kiểm tra, đối chiếu cơ sở dữ liệu, tài liệu có liên quan đến quốc tịch (nếu có), nếu xét thấy có đủ cơ sở để xác định người đó có nguồn gốc Việt Nam thì cấp cho người đó Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam.


Số lượt người xem: 4894    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA