SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
1
7
4
1
1
Tin tức sự kiện 15 Tháng Ba 2013 1:50:00 CH

Tổng kết công tác Bình đẳng giới – Vì sự tiến bộ phụ nữ quận năm 2012

Trong năm 2012, được sự quan tâm lãnh đạo của Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận cùng với sự phối hợp của các ngành, đoàn thể, các đơn vị cơ sở và 16 phường nên công tác Bình đẳng giới - Vì sự tiến bộ phụ nữ đã đạt được một số kết quả nhất định. Qua các lớp truyền thông, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác bình đẳng giới đã từng bước nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những người trực tiếp làm công tác bình đẳng giới. Các Chương trình Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới, kế hoạch công tác Bình đẳng giới - Vì sự tiến bộ phụ nữ, việc bố trí nhân sự làm công tác Bình đẳng giới - Vì sự tiến bộ phụ nữ đã được các ngành, các cấp quan tâm và triển khai thực hiện.

Nhằm đánh giá kết quả đã thực hiện và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2013; Vừa qua, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới quận đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Bình đẳng giới - Vì sự tiến bộ phụ nữ quận năm 2012. Hội nghị đã thông qua Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện công tác Bình đẳng giới - Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2012, Chương trình công tác Bình đẳng giới - Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2013, Kế hoạch thực hiện Chương trình Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới năm 2013; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới quận.

 

Bà Nguyễn Thị Bích Lan – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy 11 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.


Số lượt người xem: 4673    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA