SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
5
7
7
8
6
Tin tức sự kiện 28 Tháng Hai 2013 10:50:00 SA

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Để giúp cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ hiểu sâu, nắm vững những nội dung cơ bản, các chủ trương, quan điểm của Đảng trong Nghị quyết và các kết luận của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, từ đó tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở lãnh đạo tốt việc học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết và các kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI phù hợp với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của đơn vị nhằm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; Nêu cao vai trò, trách nhiệm và ý chí, quyết tâm của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết, gắn với việc tích cực đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc và chủ động phòng, chống “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng.

Vừa qua, Quận ủy 11 đã tổ chức 3 lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho các đối tượng là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận các thời kỳ đã nghỉ hưu đang sinh hoạt tại Đảng bộ quận, Ban Chấp hành các Đảng bộ - cấp ủy chi bộ cơ sở trực thuộc Quận ủy, Chủ tịch; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc quận, Trưởng; phó các ban, ngành, đoàn thể, các trung tâm, Thủ trưởng các cơ quan, công ty, xí nghiệp trực thuộc quận, Đảng viên Đảng bộ Cơ quan Đảng – đoàn thể, Đảng viên Đảng bộ Cơ quan chính quyền, Đảng viên 19 chi bộ cơ sở trực thuộc Quận ủy, các cán bộ; hội viên nòng cốt Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Bà Nguyễn Thị Bích Lan – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quán triệt và triển khai Nghị quyết


Số lượt người xem: 3805    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA