SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
9
3
6
2
8
Tin tức sự kiện 06 Tháng Giêng 2013 10:30:00 SA

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đã dần đi vào nề nếp

Năm 2012, Quận ủy tập  trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều nội dung, giải pháp để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ  X, tập trung các chương trình trọng điểm, trong đó các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục quán triệt thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) gắn với nhiệm vụ chính trị. Nhiều nơi việc thực hiện QCDCCS đã dần đi vào nề nếp, có hiệu quả, quan tâm xây dựng các quy chế, hoạt động, việc công khai minh bạch về tài chính đã có nhiều chuyển biến so với thời gian trước.

Ý thức dân chủ của đa số cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động và nhân dân tiếp tục được nâng cao, thấy được mối quan hệ giữa trách nhiệm và quyền lợi, có nhiều đóng góp tích cực cho các phong trào, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, chia sẻ khó khăn với chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong điều kiện tình hình tác động của khủng hoảng kinh tế, lạm phát…Nhân dân đã tích cực hơn trong việc bàn bạc xây dựng quy hoạch đô thị, xây dựng nếp sống văn hóa mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn dân cư; người dân cảm nhận sự quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện của chính quyền khi đến liên hệ làm các thủ tục hành chính; thấy được sự công khai, minh bạch ngày càng tốt hơn; chính quyền, Mặt trật Tổ quốc và các đoàn thể quan tâm lắng nghe, tiếp thu và hướng dẫn, tạo điều kiện cho người dân nhiều hơn.

Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo đối với các phòng ban, đơn vị, ủy ban nhân dân phường trả lời, giải quyết những thắc mắc, khiếu nại của người dân thông qua các buổi làm việc, tiếp xúc và từ hội nghị nhân dân tổ dân phố. Chất lượng các tổ hòa giải cơ sở ngày càng được nâng cao về nghiệp vụ, kỹ năng; điều đó cho thấy địa phương đã biết phát huy vai trò tự quản của nhân dân trong việc giải quyết các tranh chấp phát sinh trong cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ trực tiếp tiếp dân và giải quyết thủ tục hồ sơ cho nhân dân được củng cố và nâng cao trình độ chuyên môn; tác phong, thái độ trong quan hệ công tác với nhân dân, gần gũi, gắn bó hơn; lối làm việc được đổi mới, nhiều thủ tục được giải quyết kịp thời, giảm phiền hà cho nhân dân.

Trong Hội nghị tổng kết công tác QCDCCS vừa qua, Ban chỉ đạo QCDCCS quận đã đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013 nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác thực hiện QCDCCS trong thời gian tới.

 

 

 

 


Số lượt người xem: 4565    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA