SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
1
0
6
9
4
Tin tức sự kiện 02 Tháng Giêng 2013 10:20:00 SA

Gương điển hình về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Những ai đã tiếp xúc với đồng chí Huỳnh Long Triều – Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, chắc có lẽ khó quên được hình ảnh một người cán bộ hiền lành, giản dị và hòa nhã. Khi được tổ chức đề cử là gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và được tuyên dương trong đợt 19/5/2012, kỷ niệm 122 năm ngày sinh của Bác, đồng chí đã xúc động và chia sẻ: Thấm nhuần lời dạy của Bác về nhiệm vụ của Mặt trận là: “Chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ các tầng lớp nhân dân, động viên lực lượng của nhân dân, để phấn đấu hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà. Phải đoàn kết tốt các đảng phái, các đoàn thể, các nhân sĩ trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thực hiện hợp tác lâu dài, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ. Phải đoàn kết các dân tộc anh em, cùng nhau xây dựng Tổ quốc”… Với trách nhiệm được tổ chức phân công, bản thân tôi luôn đề cao ý thức tự tu dưỡng rèn luyện bản thân về lối sống của người cán bộ, đảng viên, người lãnh đạo cơ quan. Thường xuyên kiểm tra, giám sát cán bộ công chức cấp dưới về ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng và những tiêu cực trong quản lý các nguồn quỹ xã hội. Là trung tâm của sự đoàn kết trong nội bộ. Tác phong giản dị, hòa nhã với mọi người, nhất là trong giao tiếp với đồng bào các giới, dân tộc; chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, đồng thời tuyên truyền cho nhân dân các giới cùng hiểu để làm đúng. Biết lắng nghe ý kiến của người ngoài Đảng; không tự cao tự đại; chủ động giúp cấp ủy Đảng lãnh đạo công tác Mặt trận; có mối quan hệ mật thiết với nhân dân; cùng tập thể Ban thường trực Mặt trận Tổ quốc quận lãnh đạo công tác Mặt trận ngày càng giảm hành chính hóa, chủ động hướng về cơ sở, tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp ngày càng rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, để công tác Mặt trận mãi xứng đáng với khẩu hiệu mà Bác Hồ đã trao tặng: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.


Số lượt người xem: 7536    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA