SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
1
7
0
1
2
Tin tức sự kiện 25 Tháng Giêng 2013 1:40:00 CH

Thư chúc Tết của Bí thư Quận ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 11

            Năm 2012, với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết và quyết tâm cao của toàn Đảng bộ quận, sự tập trung chỉ đạo và điều hành của Ủy ban nhân dân quận, của các cấp, các ngành, tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng tiếp tục có những chuyển biến tích cực, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra; duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, nhiều dự án quan trọng về phát triển đô thị được khởi công xây dựng và đưa vào sử dụng; lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội, thể dục – thể thao có nhiều tiến bộ. Quận đã quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh và phúc lợi xã hội, chương trình “Giảm nghèo, tăng hộ khá”, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện tốt chủ đề “Năm an toàn giao thông”, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng được quan tâm thực hiện, trong đó đã tập trung tiến hành kiểm điểm tập thể và cá nhân cấp ủy các cấp, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và đảng viên trong toàn Đảng bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” bảo đảm nghiêm túc, đúng quy trình và yêu cầu kế hoạch đề ra.

            Những kết quả nêu trên là nền tảng quan trọng và là niềm tin để Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong quận tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, xây dựng quận 11 ngày càng phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được vẫn còn một vài chỉ tiêu đạt kết quả chưa cao, tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm của quận và dự án kêu gọi đầu tư theo phương thức xã hội hóa có những khó khăn.

            Bước sang năm 2013, là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X, qua dự báo, nhìn chung sẽ tiếp tục có những khó khăn, thử thách. Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết của Thành ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận sẽ đoàn kết, chung sức, chung lòng, huy động mọi nguồn lực, khắc phục khó khăn, tận dụng thời cơ thuận lợi để tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ; Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành trên các lĩnh cực kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo thực hiện các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội cho nhân dân, thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công, giải quyết việc làm, thu nhập cho người lao động, phấn đấu hoàn thành chương trình trọng điểm “Giảm nghèo, tăng hộ khá” giai đoạn 3 (2009 - 2015) trước thời hạn; Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính và công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị của quận và cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

            Với kết quả đạt được trong năm qua cùng với những mục tiêu, định hướng và giải pháp cụ thể trong năm 2013, bằng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, chúng ta tin tưởng rằng quận 11 sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2013, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X đã đề ra và tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng, phát triển quận nhà trong những năm tiếp theo.

Ông DƯƠNG CÔNG KHANH – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 11


Số lượt người xem: 6423    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA