SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
6
0
5
3
1
Tin tức sự kiện 21 Tháng Giêng 2013 1:55:00 CH

Công khai Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 11 đến năm 2020

Vừa qua, Ủy ban nhân dân quận 11 đã Kế hoạch số 78/UBND-QLĐT công khai Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 11 đến năm 2020, tỷ lệ 1/5.000 đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, hộ gia đình và cá nhân nhằm tạo điều kiện cho cộng đồng dân cư trong việc nắm bắt các thông tin quy hoạch trên địa bàn quận 11. Qua đó, giúp người dân hiểu và tham gia cùng Nhà nước trong việc thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt.

Nội dung công bố công khai Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 11 đến năm 2020, tỷ lệ 1/5.000 gồm các nội dung cơ bản của đồ án được thể hiện qua các bản vẽ, pa nô, thuyết minh, Quyết định phê duyệt, trừ những nội dung liên quan đến quốc phòng, an ninh, bí mật quốc gia. Hình thức công bố công khai quy hoạch gồm:

-    Trưng bày thường xuyên, liên tục bản vẽ, pa nô, thuyết minh quy hoạch trong vòng 10 ngày;

-    Thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng; trang thông tin điện tử quận.

-    Niêm yết trên bản tin quận, Ủy ban nhân dân 16 phường, các tổ chức Đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn quận 11;

Từ ngày 22/01/2013 đến hết ngày 02/02/2013 quy hoạch sẽ được công bố công khai tại Trung tâm Văn hóa quận 11 – số 179 Bình Thới, phường 9, quận 11.

Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức phổ biến đến Tổ dân phố về kế hoạch công bố công khai Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 11 đến năm 2020, tỷ lệ 1/5.000 đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân đến xem và tham gia quản lý thực hiện các nội dung trong Đồ án điều chỉnh quy hoạch lần này.

 

 

 

 


Số lượt người xem: 4352    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA