SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
3
1
9
1
2
Tin tức sự kiện 10 Tháng Giêng 2013 9:05:00 SA

Quận 11 xác định 11 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2013

1.   Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 10% trở lên, doanh thu thương mại - dịch vụ tăng 20% trở lên so với năm 2012.

2.   Hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước do thành phố giao là 676 tỷ đồng, trong đó thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh là 400 tỷ đồng. Chi ngân sách quận đạt 100%.

3.   Tỷ lệ giải ngân các công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên 90% trở lên.

4.   Hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đại trà cho người dân cho tất cả các trường hợp đủ điều kiện theo quy định.

5.   Giữ vững tỷ lệ phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi; huy động trẻ em 5 tuổi vào mẫu giáo, trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; Tỷ lệ học sinh nghỉ, bỏ học bậc Tiểu học dưới 0,1%; tỷ lệ học sinh nghỉ, bỏ học bậc Trung học cơ sở dưới 1%. Nâng tỷ lệ phổ cập bậc Trung học cơ sở tăng 1% so với năm 2012.

6.   Phấn đấu 85% trở lên số hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, 60 khu phố công nhận khu phố văn hóa. Xây dựng 13 phường văn minh đô thị theo tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2012 – 2015; 9/9 chung cư đạt chuẩn văn hóa.

7.   Giới thiệu và giải quyết việc làm cho 10.000 lượt lao động.

8.   Tỷ lệ giảm sinh so với năm 2012 ở mức 0,019‰; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên dưới 3,7% trên tổng số trẻ sinh.

9.   Phấn đấu 11 phường không còn hộ nghèo có mức thu nhập bình quân dưới 12 triệu đồng/người/năm; nợ quá hạn phấn đấu đạt dưới 5% tổng dư nợ. Quận hoàn thành chương trình trọng điểm “Giảm hộ nghèo – tăng hộ khá” giai đoạn 3 (2009 - 2015) trước thời hạn.

10.  Phấn đấu giảm 3% trở lên số vụ phạm pháp hình sự, giảm 5% số vụ cướp, cướp giật, trộm cắp; tỷ lệ điều tra phá án các vụ án hình sự đạt 83% trở lên, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng tỷ lệ phá án đạt 90% trở lên; phấn đấu giảm 10% số vụ tai nạn, số người chết, bị thương do tai nạn giao thông.

11.  Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2013.


Số lượt người xem: 4703    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA