SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
5
6
8
2
1
Tin tức sự kiện 20 Tháng Mười Hai 2012 4:20:00 CH

Thành phố kiểm tra công tác Cải cách hành chính quận 11 năm 2012

Vừa qua, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính quận 11 đã tiếp Đoàn Kiểm tra công tác Cải cách hành chính thành phố nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2012 và các giải pháp trọng tâm năm 2013.

Trong năm 2012, tình hình cải cách hành chính quận đã có nhiều chuyển biến tích cực: vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, đơn vị, UBND 16 phường tiếp tục được điều chỉnh, bảo đảm công tác quản lý nhà nước và phục vụ xã hội. Các phòng ban chuyên môn đã được tổ chức và sắp xếp lại theo hướng hợp lý, tinh gọn. Công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính được UBND quận chú trọng thường xuyên thực hiện. Nhìn chung, các thủ tục hành chính từng bước được đơn giản, quy trình giải quyết công việc được rút ngắn, điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho cán bộ, công chức làm việc và công dân từng bước được đồng bộ và hiện đại hóa. Bộ máy được sắp xếp và kiện toàn theo hướng gọn nhẹ, năng lực, trách nhiệm trong công việc, trong giao tiếp và giải quyết công việc ngày càng được nâng lên. Mối quan hệ giải quyết công việc giữa các phòng ban chuyên môn và UBND 16 phường từng bước tạo sự đồng bộ, chặt chẽ, kỷ luật, kỷ cương từ quận đến phường có sự chấn chỉnh, tạo được lòng tin của tổ chức và công dân với chính quyền. Song song đó vẫn còn một số mặt tồn tại, hạn chế như: sự chuyển biến, thay đổi về phương thức và lề lối làm việc một vài cơ quan, đơn vị còn chậm, chưa theo kịp yêu cầu công tác cải cách hành chính; một số cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế trong việc quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử, hệ thống các phần mềm ứng dụng trong quản lý hành chính nhà nước.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính quận 11 đã có một số kiến nghị như sau: Thành phố triển khai thực hiện khảo sát chỉ số hài lòng đối với công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại quận; Triển khai việc thực hiện thí điểm một cửa liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, hộ khẩu và Bảo hiểm Y tế cho trẻ sơ sinh.

Quang cảnh buổi làm việc


Số lượt người xem: 3933    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA