SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
6
5
9
2
9
Tin tức sự kiện 15 Tháng Mười Hai 2012 3:20:00 CH

Hội nghị triển khai Đề án kiện toàn tổ chức hoạt động cơ quan tiếp công dân trên địa bàn quận 11

Thực hiện Quyết định số 4830/QĐ-UBND ngày 18/9/2012 của Chủ tịch UBND thành phố về ban hành Đề án kiện toàn tổ chức, hoạt động của cơ quan tiếp công dân các cấp trên đại bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Vừa qua, Thanh tra quận đã tổ chức Hội nghị triển khai Đề án kiện toàn tổ chức, hoạt động của cơ quan tiếp công dân các cấp trên địa bàn quận 11. Hội nghị này nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Tổ tiếp công dân Văn phòng UBND quận, Thủ trưởng các cơ quan hành chính trực thuộc quận và Chủ tịch UBND 16 phường trong công tác tiếp dân; tăng cường, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Dương Công Khanh - Chủ tịch UBND quận, đồng chí La Phi Hùng - Chánh Thanh tra quận, Thủ trưởng các phòng, ban trực thuộc quận, Chủ tịch UBND 16 phường và hơn 40 cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư.

Tại Hội nghị đồng chí La Phi Hùng - Chánh Thanh tra quận đã triển khai thực hiện đề án kiện toàn tổ chức, hoạt động của cơ quan tiếp công dân các cấp trên địa bàn quận 11; Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với CBCC làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Hướng dẫn thực hiện Nghị định 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại, Nghị định 76/2012/NĐ-CP ngày 03/12/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo.


Số lượt người xem: 4717    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA