SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
5
7
7
6
6
Tin tức sự kiện 27 Tháng Mười Một 2012 4:15:00 CH

Tình hình kinh tế tháng 11/2012

            1 Về kinh tế: ước giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá thực tế) 11 tháng đạt 6.296,8 tỷ đồng, tăng 14,4% so cùng kỳ; ước doanh thu thương mại dịch vụ 11 tháng đạt 50.601,1 tỷ đồng, tăng 25,5% so với cùng kỳ.    Kiểm tra sau đăng ký kinh doanh đối với 149 hộ kinh doanh cá thể, kết quả phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp vi phạm kinh doanh không đúng ngành nghề. Chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành, Chủ tịch UBND 16 phường, Trưởng ban quản lý các chợ về tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý giá, phí trên địa bàn quận từ nay đến cuối năm 2012. Kiểm tra việc triển khai thực hiện của UBND 16 phường về chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển thương mại dịch vụ, tình hình phát triển thương mại dịch vụ trên các tuyến đường chính và các phố chuyên doanh simili, da, phố ẩm thực. Tiếp tục hoàn chỉnh phương án hỗ trợ, di dời, tái bố trí tiêu thương chợ Bình Thới.

            2. Về ngân sách: thu ngân sách nhà nước, ước thực hiện 1 1 tháng đạt 87,6% dự toán năm (561,7/641 tỷ đồng), tăng 70% so cùng kỳ; thu ngân sách quận, ước thực hiện 11 tháng đạt 89% dự toán năm (363,2/408,l tỷ đồng), tăng 8% so cùng kỳ, trong đó, thu thuế công thương nghiệp đạt 86,2% dự toán năm (90,6/97,5 tỷ đồng). Chi ngân sách quận, ước thực hiện 1 1 tháng đạt 89,6% dự toán năm (365,7/408,l tỷ đồng), tăng 26% so cùng kỳ.

            Quận đã tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Ban kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình thu chi ngân sách 10 tháng năm 2012 của quận. Tập trung rà soát đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 10 tháng đầu năm của các đơn vị để tập trung chỉ đạo tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước, nghiêm túc thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong chi thường xuyên.

 


Số lượt người xem: 4906    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA