SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
6
6
2
2
6
Tin tức sự kiện 09 Tháng Mười Một 2012 9:45:00 SA

Ký kết phối hợp liên ngành về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2012 – 2013

Để tạo sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ giữa Phòng Y tế và các ban ngành đoàn thể trong việc triển khai thường xuyên các hoạt động tuyên truyền vận động giáo dục và tư vấn DS-KHHGĐ, qua đó nâng cao ý thức tự nguyện tham gia của các hộ gia đình trong việc tự nguyện thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác DS-KHHGĐ năm 2012 – 2013; Tập trung duy trì, ổn định tỷ lệ sinh đạt chỉ tiêu kế hoạch; triển khai có kết quả các hoạt động nâng cao chất lượng dân số; triển khai các hoạt động duy trì mức cân bằng giới tính khi sinh.

            Vừa qua, Phòng Y tế đã tổ chức buổi ký kết phối hợp liên ngành về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2012 – 2013 giữa Phòng Y tế – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc – Hội Liên hiệp Phụ nữ – Quận đoàn – Liên đoàn Lao động – Trung tâm Văn hóa – Trung tâm Y tế dự phòng – Bệnh viện quận – Phòng Văn hóa và Thông tin – Phòng Tư pháp – Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mục tiêu cụ thể:

-    Vận động đạt chỉ tiêu 16.153 người mới sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại nhằm đạt mức giảm tỷ lệ sinh 0,019%.

-    Giảm tỷ lệ trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên: dưới 3,7%.

-    Triển khai các hoạt động, các giải pháp can thiệp giảm thiểu mức chênh lệch giới tính khi sinh (duy trì mức dưới 113 bé trai/100 bé gái).

-    Triển khai có kết quả mô hình nâng cao chất lượng dân số; Tổ chức các hoạt động để đạt chỉ tiêu sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh.

-    Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức cấp quận, phường và lực lượng cộng tác viên dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ); tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách và cộng tác viên mới; Tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động nâng cao chất lượng thông tin quản lý chuyên ngành DS-KHHGĐ.

Các đơn vị ký kết liên ngành.


Số lượt người xem: 4588    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA