SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
9
2
3
6
4
Tin tức sự kiện 20 Tháng Mười Một 2012 8:05:00 SA

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư

Năm nay, việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư có nhiều nội dung phong phú : tuyên truyền lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn với những kết quả của nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về kết quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, về những mô hình điển hình, cá nhân tiêu biểu ở cộng đồng. Để nội dung tuyên truyền được sinh động, các địa phương có thể linh hoạt tổ chức các hội nghị biểu dương điển hình nhân tố mới hoặc các hình thức giao lưu, toạ đàm, gặp mặt truyền thống; tuyên truyền miệng thông qua buổi sinh hoạt, hội họp của các đoàn thể, các tổ chức thành viên để tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân…

Trong “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, bên cạnh nội dung quan trọng là đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong năm 2012, các khu dân cư cần gắn với đánh giá việc xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị; bàn biện pháp tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động; biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động trong năm 2012; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội ở địa phương và cả nước năm 2013.

Trong hoạt động, để tạo khí thế thi đua sôi nổi trước, trong và sau Ngày hội, từng khu dân cư, tùy theo từng nơi, có thể tổ chức các hoạt động như: trao nhà “Đại đoàn kết”, nhà tình nghĩa; thăm và tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ mặt trận qua các thời kỳ, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian mang tính truyền thống văn hoá của địa phương, dân tộc.

Đại đoàn kết dân tộc là truyền thống cực kỳ quý báu của nhân dân và dân tộc ta, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Ông bà ta ngàn đời truyền tụng câu ca dao:Khay vàng đựng trái cau vàng/Khay vàng không đẹp, đẹp bàn tay bưng”, diễn đạt nghĩa c của tình thương, lòng nhân ái, trọng tình, trọng nghĩa. Cũng trong ý nghĩa đó, “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư là chất keo gắn kết cộng đồng, khơi dậy, nhân rộng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương trợ, sưởi ấm tình làng, nghĩa xóm, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.

Lãnh đạo thành phố, quận, phường và nhân dân hưởng ứng chương trình “Quyên góp tiền chăm lo tết cho người nghèo” tại phường 2.

 

Nhân dân phường 7 tích cực hưởng ứng thi đua.

 

 

Ông Ngô Văn Luận – Phó Bí thư Quận ủy trao giấy khen cho các gia đình tiêu biểu tại phường 6.

 


Số lượt người xem: 4423    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA